STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ HORNÍ MŠ Č.P.316 NA BYTY V RADIMĚŘI

            
 
 
 
 
 
 
Projekt
 
STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ HORNÍ MŠ Č.P.316 NA BYTY V RADIMĚŘI je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Zajištění dostupnosti nájemního sociálního bydlení.
 
 
 
 
 
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
 
 
Integrovaný regionální operační program

 

Kontakt

Obecní úřad Radiměř Radiměř 170
56907
461 594 133 obec@radimer.net