Akce 2018

Tato fotogalerie je prázdná.

Rozvoj obce a investiční možnosti

 
 
 

Projekt  „Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice v Radiměři“.

 

Cílem tohoto projektu, jehož příprava probíhala v roce 2017 a vlastní realizace pak ve druhém a třetím čtvrtletí 2018, byla modernizace objektu hasičské zbrojnice tak, aby odpovídal potřebám zásahové jednotky dobrovolných hasičů obce Radiměř a kvalitnímu zázemí pro uskladnění veškeré zásahové techniky. Šlo o soubor stavebních úprav na vnějším plášti budovy i úpravy interiéru.

 

Akce byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu a koordinována Místní akční skupinou Svitava z.s.

 

Celkové náklady včetně DPH dosáhly výše 858 424.- Kč. Z toho byla obci přiznána dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj  v částce  500 004.- Kč.

 

Projekt byl dokončen a předán uživatelům 27.9.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětské hřiště

Dětské hřiště v areálu Tělovýchovné jednoty bylo zbudováno za finanční podpory Státního intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova.

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Nová rodinná zástavba
Výstavba u hřiště

Výstavba rodinných domů v areálu u hřiště TJ v dolní části obce u lihovaru. Zasíťováno bylo celkem 9 parcel, na kterých budují své rodinné domy noví obyvatelé Obce Radiměř.

 

 

  

 

 

 

Oprava vodárny Cikánka

Oprava vodovodního přivaděče k RS Kuřim

Oprava vodovodního řádu pod sjezdovkou

Rekonstrukce hygienického zařízení kabiny TJ Radiměř

Úprava vstupu na hřbitov

Tato fotogalerie je prázdná.

Terénní úpravy u kašny

Tato fotogalerie je prázdná.

Hasičské auto po opravě - pro naši výjezdovou jednotku

Tato fotogalerie je prázdná.

Renovace tří polních křížů - tyto kříže najdete při procházce po polní cestě od hříště směrem ke kostelu

Tato fotogalerie je prázdná.

Oprava fasády na horní hasičárně - SDH II. provedli na vlastní náklady

Tato fotogalerie je prázdná.

Kontakt

Obecní úřad Radiměř Radiměř 170
56907
461 594 133 obec@radimer.net